Opgradering af IOS paa en Cisco 2610 router

For et stykke tid siden fik jeg Cisco 2610 i hænderne, hvor det var interessant at undersøge om routeren kunne opgraderes til et nyere styresystem.

Opgaven kunne formuleres: Er opgradering af IOS paa en Cisco 2610 router mulig.

Som der måske er bekendt, kan man undersøge Cisco udstyr ved at etablere terminal adgang til routeren. Terminalen er en PC.

Jeg derfor skrevet følgende vejledning. Skrift med kursiv er svar fra routeren i terminalen og indtastede ordrer til routeren i terminalen er med fed.

Terminal adgang til routeren

Udstyr:

 • Cisco terminal kabel eller tilsvarende
 • USB-seriel adapter
 • terminalemulerings program.

Undersøgelse af routeren

For at undersøge routeren skal man først etablere en terminal session til den.

 1. Dette gøres ved at tilslutte et blåt Cisco terminal kabel til routerens terminal port. Denne har en blå markering.
  Cisco-console-kable
  Cisco konsol kabel
 2. Kabelets anden ende tilsluttes til pc, default er kablet beregnet til at tilsluttes den serielle (com) indgang. Hvis dette ikke findes, bruges en serial-USB adapter og stikkes sættes i en USB port.
 3. På PC’en installeres et terminalemuleringsprogram, her PuTTY , TeraTerm er et andet godt terminalprogram. PuTTY konfigures i Session vinduet til
  PUTTY_Session_window
  Sessions vindue i PuTTY
  og i connection vinduet til
  PUTTY_connection_serial_window
  Connection vindue i PuTTY
  Disse indstillinger er default for alle Cisco produkter.
 4. PuTTY startes og først derefter tændes routeren.
 5. Man har nu terminal adgang til routeren.

Routerens software undersøges

Da routeren startede, fortsatte den efter boot med at gå i kontinuert loop, hvor den hele tiden gennemløb en boot sekvens. Dette er beskrevet i en Cisco vejledning. På en router i et kontinuert loop kan man ikke logge ind i enable mode og routeren vedbliver at give rullende fejlmeddelelser indtil den slukkes. Ved at slukke routeren kort tid efter fejlmeddelelserne er startet, kan man se fejlen i terminalen: Not enough memory in the system to run this image Required pmem/iomem: 27754325/629145 *** System received a Software forced crash *** signal= 0x17, code= 0x200, context= 0x80005f84 PC = 0xffffffff, Vector = 0x200, SP = 0xffffffff Det ses, at der ikke er hukommelse i routeren til at køre dette image. For at udelukke hardware fejl i de to isatte moduler: et PRI 1CE1B og et WIC 2T blev disse pillet ud. Fejlen var der stadig.

Udbedring

udstyr

 • internetadgang til Cisco images

Finde et image der kan være i RAM

Cisco vejledningen giver to forslag til udbedring:

 1. Opgrader mængden af RAM
 2. Installer et Cisco IOS image der kan være i RAM.

Da der ikke var overskydende CISCO RAM var 1. udelukket. Det skal dog nævnes at Cisco router 2610 kan max opgrades til:

 • 16MB Flash hukommelse (5-V SIMM)
 • 64 MB EDO DRAM (5V 100-pin DIMM)

Den nuværende hukommelsesmængde er:

 • Flash RAM: 8MB
 • System RAM: 24MB

Cisco 2610 IOS sammenligning
Sammenligning af IOS 12.3 IP og 12.2 IP i Cisco Feature Navigator for en router 2610

Ved at benytte Cisco Feature Navigator kan man se af figuren, at IOS version 12.3 IP fylder for meget, men at IOS 12.2 IP kan være i den flash og DRAM som der er til rådighed:

Der er ikke plads til mere advancerede funktioner i IOS end dem IP versionen tilbyder.

Ved at at bruge Cisco Feature Navigator med IOS 12.2 som udgangspunkt, kan vi finde, at IOS 12.2(21a) er en af de nyeste versioner som kan bruges

Data for IOS 12.2(21a) for Cisco 2610
Data for IOS 12.2(21a) for Cisco 2610

Af tabellen ses, at images hedder c2600-i-mz.122-21a.bin. For at kunne downloade images fra Cisco skal man have en konto hos dem.

Overførsel af image til en Cisco 2610 router

udstyr

 • krydset netværkskabel eller 2 x lige + dum switch

Overførsel

Det downloadede image, c2600-i-mz.122-21a.bin, skal overføres til routeren gennem et netværkskabel mellem router og PC ved følgende procedure:

 1. Der isættes et netværkskabel mellem routerens port 1 og pc’en eller en switch. Husk at PCen skal have en IP i samme netværkssegment som routeren
 2. Der installeres en TFTP-server på PCen, hvis der ingen er.
 3. Image gemmes i TFTP-serverens arbejdsmappe.
 4. På pc’en startes et TFTP server program
 5. Hvis routeren er tændt slukkes den og tændes igen.
 6. Højst 60 sek. efter routeren er tændt, sendes Ctrl-Break til routeren

Der vises følgende i terminalvinduet

command “boot# aborted due to user input

rommon 1>

    1. Indtast ud for rommon 1: confreg 0x2142
    2. Ud for rommon 2 indtastes: IP_ADDRESS=<en IP addresse> (eks. 192.168.1.10)
    3. Ud for rommon 3 indtastes: IP_SUBNET_MASK=<en subnet mask> (eks. 255.255.255.0)
    4. Ud for rommon 3 indtastes: TFTP_SERVER=<serverens IP addresse (eks. 192.168.1.1)
    5. Ud for rommon 4 indtastes: DEFAULT_GATEWAY=<ip addresse af default gateway (eks. 192.168.1.1)
    6. Ud for rommon 6 indtastes: TFTP_CHECHSUM=0
    7. Indtast ud for rommon 7: TFTP_FILE=<filnavn> (eks. c2600-i-mz.122-21a..bin
    8. De indtastede oplysninger checkes ved ud for rommon 7 at skrive: set Routen svarer ved at gengive de indtastede oplysninger. De rettes eventuelt.
    9. Overførslen af image startes ved ud for rommon at taste: tftpdnld

    Routeren svarer med at skrive (eksempel):

Invoke this command for disaster recovery only.WARNING: all existing data in all partitions on flash will be lost!Do you wish to continue? y/n: [n]:Receiving c2600-i-mz.122-21a.bin from 192.168.85.1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!File reception completed.Copying file c2600-i-mz.122-12a.bin to flash.Erasing flash at 0x607c0000program flash location 0x60520000

Boot af Cisco 2610 router og tilpasning

   1. Routeren bootes ved ud for rommon at skrive: reset
   2. Routeren svarer på reset ordren ved at skrive:

    System Bootstrap, Version 11.3(2)XA4, RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1999 by cisco Systems, Inc. TAC:Home:SW:IOS:Specials for info C2600 platform with 24576 Kbytes of main memory program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0x52cb2c Self decompressing the image : ########################################################################################################## [OK] Smart Init is enabled smart init is sizing iomem ID MEMORY_REQ TYPE 000091 0X00092280 C2600 single Ethernet 00002A 0X0019CB00 Single port Channelized E1 (120 Ohm – TP) 0X000F3BB0 public buffer pools 0X00211000 public particle pools TOTAL: 0X00533930 If any of the above Memory Requirements are “UNKNOWN”, you may be using an unsupported configuration or there is a software problem and system operation may be compromised. Rounded IOMEM up to: 6Mb.

    Not enough memory in the system for IO memory IO memory available 5304239 required 6291456.

   3.  Bemærk i nederste linie ovenfor, at der er en Not enough memory bemærkning. Det skyldes at der er I/O-kort i routeren, der bruger RAM. Forholdet mellem fordeling af DRAM skal derfor justeres.
   4. Justering af DRAM forholdet i Cisco 2610 router
     1. Sluk routeren og tag stikket ud
     2. Tag alle I/O-kort ud
     3. Tænd routeren.
      Routeren starter op og boot til promp
     4. Router>ena
     5. Router#conf term
     6. Router(config)#memory-size iomem 10
     7. Router(config)#config-register 0x2102
     8. span lang=”en-US”>Router(config)#exit
     9. Router#copy running-config startup-config
     10. Destination filename [startup-config]? Tast enter
     11. Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written by a different version of the system image.

    Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]

      >

    y

    1. Building configuration…

    [OK]

   5. Sluk router og tag stikket ud.
   6. Sæt I/O kort i
   7. Tænd router.
   8. Routeren booter normalt til prompt.

   Routeren er nu opgraderet til et styresystem der kan være i RAM og Flash.